CUG Corner

वरिष्ठता सूची

TitleDescriptionDocument Issue Date 
आदेश संख्या 274 दिनांक 07-02-2022सहायक अभियन्ता अन्‍तरिम वरिष्‍ठता सूची20220207Download
आदेश संख्या 3135 दिनांक 30-12-2021सहायक विकास अधिकारी अस्थाई वरिष्ठता सूची बाबत20211230Download
आदेश संख्या 3070 दिनांक 24-12-2021ग्राम विकास अधिकारियों अस्थाई वरिष्ठता सूची 20211224Download
आदेश संख्या 3153 दिनांक 20-12-2021अतिरिक्‍त विकास अधिकारी वरिष्ठता सूची बाबत20211220Download
नोटिस संख्या 3432 दिनांक 15-12-2020कनिष्ट अभियन्ता (डिप्लोमाधारी /डिग्रीधारी ) अस्थाई वरिष्ठता सूची20211215Download
आदेश संख्या 2754 दिनांक 24-11-2020ग्राम विकास अधिकारियों वरिष्ठता सूची बाबत20211124Download
अन्तिम वरिष्ठता सूची संख्या 2563 दिनांक 24-09-2021राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा के अधिकारियों की अन्तिम वरिष्ठता सूची 20210924Download
आदेश संख्या 2081 दिनांक 07-09-2020ग्राम विकास अधिकारियों अस्थाई वरिष्ठता सूची बाबत20210907Download
राज. ग्रामीण विकास राज्य सेवा के अधिकारियों की अस्थाई वरिष्ठता सूची 12-08-2021राज. ग्रामीण विकास राज्य सेवा के अधिकारियों की अस्थाई वरिष्ठता सूची क्रमांक 2193 दिनांक 12-08-202120210812Download
आदेश संख्या 2229 दिनांक 26-10-2020सहायक विकास अधिकारी अन्तिम वरिष्ठता सूची20201026Download
आदेश संख्या 1935 दिनांक 28-09-2020सहायक विकास अधिकारी अस्थाई वरिष्ठता सूची बाबत20200928Download
आदेश संख्या 1697 दिनांक 27-08-2020ग्राम विकास अधिकारियों वरिष्ठता सूची बाबत20200827Download
ग्राम विकास अधिकारियों की अन्तिम वरिष्ठता सूची आदेश क्रमांक 1372 दिनांक 30-07-2020ग्राम विकास अधिकारियों की राज्यस्तरीय अन्तिम वरिष्ठता सूची (NTSP)20200730Download
Edit ग्राम विकास अधिकारियों की अन्तिम वरिष्ठता सूची आदेश क्रमांक 1372 दिनांक 30-07-2020 ग्राम विकास अधिकारियों की राज्यस्तरीय अन्तिम वरिष्ठता सूची (TSP)20200730Download
स्थाई वरिष्ठता सूची आदेश संख्या 1317 दिनांक 28-07-2020 सहायक अभियन्ता (सिविल) स्थाई वरिष्ठता सूची 20200728Download
स्थाई वरिष्ठता सूची आदेश संख्या 1290 दिनांक 24-07-2020 सहायक अभियन्ता (सिविल) स्थाई वरिष्ठता सूची 20200724Download
अधिशाषी अभियन्ता(सिविल) स्थाई वरिष्ठता सूची आदेश 1244, 1245 दिनांक 20-07-2020अधिशाषी अभियन्ता(सिविल) स्थाई वरिष्ठता सूची 20200720Download
अन्तिम वरिष्ठता सूची परिपत्र संख्या 921 दिनांक 09-07-2020राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा के अधिकारियों की अन्तिम वरिष्ठता सूची परिपत्र क्रमांक 921 दिनांक 09-07-202020200709Download
अस्थाई वरिष्ठता सूची आदेश संख्या 1208 दिनांक 09.07.2020 कनिष्ट अभियन्ता (डिप्लोमाधारी /डिग्रीधारी ) स्थाई (Final) वरिष्ठता सूची20200709Download
अस्थाई वरिष्ठता सूची आदेश संख्या 986 दिनांक 15.06.2020 कनिष्ट अभियन्ता (डिप्लोमाधारी /डिग्रीधारी ) अस्थाई (provisional) वरिष्ठता सूची20200615Download
अन्तिम वरिष्ठता सूची आदेश संख्या 527 दिनांक 13-05-2020राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा के अधिकारियों की अन्तिम वरिष्ठता सूची नोटिस क्रमांक 527 दिनांक 13-05-202020200513Download
स्थाई वरिष्ठता सूची आदेश संख्या 446 दिनांक 19-02-2020कनिष्ट अभियन्ता (डिप्लोपमा/डिग्री) स्थाई वरिष्ठता सूची 20200219Download
अस्थाई वरिष्ठता सूची आदेश संख्या 56 दिनांक 07.01.2020कनिष्ट अभियन्ता (डिप्लोमाधारी /डिग्रीधारी ) अस्थाई (provisional) वरिष्ठता सूची 20200107Download
अन्तिम वरिष्ठता सूची आदेश संख्या 3843 दिनांक 27.12.2019कनिष्ट अभियन्ता (डिप्लोपमा/डिग्री) अन्तिम वरिष्ठता सूची आदेश दिनांक 27.12.201920191227Download
अन्तिम वरिष्ठता सूची आदेश संख्या 3651 दिनांक 28.11.2019अधिशाषी अभियन्ता(सिविल) अन्तिम वरिष्ठता सूची आदेश दिनांक 28.11.201920191128Download
1 2 3